ISSN 2394-5125
 


  COMPETENT TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS ON THE BASIS OF ACMELOGICAL APPROACH (2020)


  Kakhramon Tanzilovich Olimov, Dustnazar Omonovich Khimmataliev, Sanobar Yuldashevna Ashurova, Feruz Hasanovich Gaffarov, Nozima Nurmukhamadovna Karimova
  JCR. 2020: 2476-2483

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-15

  Keywords