ISSN 2394-5125
 


  DEVELOPMENT OF SPECIALIZED FOOD PRODUCTS FOR NUTRITION OF SPORTSMEN (2020)


  Natalya Gavrilova, Natalya Chernopolskaya, Maksim Rebezov, Elena Schetinina, Irina Suyazova, Sergey Safronov, Viktoriya Ivanova, Ekaterina Sultanova
  JCR. 2020: 233-236

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-4

  Keywords