ISSN 2394-5125
 


  ECONOMIC EFFICIENCY OF CONSTRUCTION OF ENERGY SAVING GREENHOUSES AND USING THE "BACHKI" METHOD OF GROWING TOMATOES IN THEM (2020)


  Yuldashov Murod Khudargonovich, Yuldasheva Malika Berdiyarovna, Payzilloev Azizjon Keldiyor ugli
  JCR. 2020: 3139-3141

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-16

  Keywords