ISSN 2394-5125
 


  FEATURES OF MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY IN CHILDREN WITH EPILEPSY AND CEREBRAL PALSY (2020)


  artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna, nabiyeva Nozima Abdurahimovna, rakhmatov Rasul Botirovich, zoyirov Sunnat Ruzimurodovich
  JCR. 2020: 366-370

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-7

  Keywords