ISSN 2394-5125
 


  GENETICAL BASIS FOR THE BREEDING OF SEX-REGULATED BOMBYX MORI L. SILKWORM BREEDS AND HYBRIDS (2020)


  nasirillaev Bakhtiyar Ubaydullaevich, khalilova Mamura Fayzulla Kizi, jumaniyazov Mansurbek Shomurodovich, khudjamatov Safarali Khasanboy Ogl
  JCR. 2020: 1124-1129

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-3

  Keywords