ISSN 2394-5125
 


  HISTORICAL BACKGROUND OF FOOD NAMES IN UZBEK DIALECT IN KARAKALPAKSTAN REGION (2020)


  Eshboy Khodjaniyazov, Mukhabbat Tadjimuratovna Xudayarova, Shaklo Shukurlaevna Yuldasheva, Shakhista Menglibayevna Buranova, Durdona Satimovna Kabulova
  JCR. 2020: 3564-3570

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-18

  Keywords