ISSN 2394-5125
 


  MAGNESIUM NITRATE COMPLEXES WITH MIXED AMIDES (2020)


  Dzhumanazarova Zulfiya Kozhaboevna, Tokhirov Aziz Tokhirovich Genzhemuratova Gulkhan Perdemuratovna Bekpolatova Bahtygul Madreimovna , Kalmuratova Shahida Toreboevna
  JCR. 2020: 2571-2576

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-10

  Keywords