ISSN 2394-5125
 


  NEW TACTIC FOR THE TREATMENT OF CHOLEDOCHOLITHIASIS (2020)


  Angela V. Gnashko, Vladimir F. Kulikovskiy, Andrey L. Yarosh, Aleksandr A. Karpachev, Aleksandr V. Soloshenko, Nikolay A. Linkov, Victor K. Gostishev
  JCR. 2020: 576-578

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-10

  Keywords