ISSN 2394-5125
 


  THE ACTUALITY OF DISTANCE LEARNING AND TEACHING ENGLISH (2020)


  Shonazarov Mansur Egamkulovich, Islomova Latofat Fazliddinovna,Turayeva Dilbar Meyliyevna, Komilova Gulmira Olimovna,Khodjayorov Malik Berdimurodovich
  JCR. 2020: 1064-1066

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-13

  Keywords