ISSN 2394-5125
 


  THE DAILY EXCRETION OF CATECHOLAMINES IN URINE OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS WITH HYPERTENSION PRIOR TO TREATMENT (2020)


  Kutlikova Guzalhon, Yuldasheva Gulnora, Sodikova Dilrabokhon, Khudoyarova Nazakatkhon, Urmanova Alfiya
  JCR. 2020: 487-490

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-13

  Keywords