ISSN 2394-5125
 


  THE STUDY OF THE ALCOHOLYSIS REGULARITIES OF SECONDARY POLYETHYLENETHERTALATE WITH THE MIXTURE OF POLYATOMIC ALCOHOLS (2020)


  Khudayberdiev Akhmadali, Juraev Asror Bakhtiyor ugli, Alimukhamedov Muzaffar Ganievich, Magrupov Farkhod Asadullaevich, Adilov Ravshan Irkinovich, Tadjixodjaeva Umida Baxtiyarovna
  JCR. 2020: 2924-2928

  Abstract

  Description

  » PDF

  Volume & Issue

  Volume 7 Issue-16

  Keywords